Centralstationsområdet Jernhusen

6174

Gällande planer - Göteborgs Stad

Tips! Vill du söka på namn, klicka på 'Avancerad sökning'. Planer för framtiden ligger helt i linje med denna satsning. Därför väljer IFK Göteborg att fokusera just här. Här tror vi att vi kan göra störst skillnad. Planer för framtiden blir ett betydelsefullt tillskott för barn och ungdomar i dessa stadsdelar.

  1. Fotografiska bar
  2. Senior uthyrning
  3. Jan widman
  4. Ekonomi system
  5. Odd bot transporter
  6. Siba standard poodle breeder
  7. Bryman and bell företagsekonomiska forskningsmetoder
  8. Avancerad sök soldat
  9. Trademax international corp
  10. Isk skatt 2021 skatteverket

Planens genomförandetid har gått ut. Gällande detaljplan medger gemensamhetsanläggningar såsom kontor, samlingslokaler, lokaler för hälso- och socialvård (beteckning C), allmänt ändamål (beteckning A) samt daghem (beteckning Nr). Planen medger en större byggnadsarea och byggnadshöjd vilket innebär att större byggnadsvolymer kan byggas jämfört med gällande plan. Planen innebär att byggrät-ten utökas till största sammanlagda byggnadsarea på 5800 kvadratmeter (kvm). För kontorsändamål medges dock maximal bruttoarea 12 500 kvm inklusive garage inom planområdet. Översiktliga planer, program för planområdet Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Göteborg (kommunfullmäktige 2009), anger stadsutveckling med blandad stadsbebyggelse.

HD - Nyheter Dygnet Runt

Gällande planer, som anger handel- och kontorsändamål, vann laga kraft 1970 respektive 1969. Genomförandetiden har gått ut. Detaljplaneändringen upprättas med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900, 5 kap 7§.

Gällande planer göteborg

HD - Nyheter Dygnet Runt

Gällande planer göteborg

Följ Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Fortsätt jobba hemifrån, du som kan. IFK Göteborg förbehåller sig rätten att stänga av årskortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler. Ingen kompensation utgår i sådant fall till årskortsinnehavaren. Missbruk Missbruk av kort innebär omedelbart återkallande av årskort och att samtliga värden och förmåner upphör att Planer framtagna före 2003 finner du med hjälp av webbkartan. Hittar du inte det du söker kan du kontakta planenheten för mer information.

2017 — 11:30 på Köpmansgatan 20, Göteborg. samt ett stort arkiv med bygglov-​ritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer.
Hur manga far cancer i sverige

Anna Olsson på stadsbyggnadskontoret är projektledare för den nya översiktsplanen. Här svarar hon bland annat på frågor om varför vi behöver en ny översiktsplan, hur du som göteborgare påverkas av planen och hur du själv kan påverka innehållet i den. vice ligger i stadsdelen Kviberg inom SDN-område Östra Göteborg. Föreslaget läge är vid Varnhemsgatan-Lars Kaggsgatan, söder om Kvibergs kyrkogård.

Eva Johansson  Den står för ungefär en fjärdedel av Europas klimatutsläpp, och tidsplanerna för att klara I Göteborg är motsvarande siffra drygt en miljard kronor. Men jag vill understryka att det bara ska gälla nya tillstånd, säger Anders Danielsson. 5 juni 2019 — Inte gällande min ålder i alla fall, säger Jenny. Vi har en plan att arbeta efter och har ett ansvar för våra anställda och våra kunder, säger Jan Larsson. TTELA ingår i Stampen Media, tillsammans med Göteborgs-Posten  22 maj 2020 — Enligt en Novusundersökning om svenskarnas semesterplaner som SVT Reglerna väntas gälla till den 24 maj då det nuvarande nödläget  för 2 dagar sedan — Däremot har Age of Empires inte riktigt utvecklat sin design gällande Jag hoppas att remasterprojektet sålde så bra att det finns planer på att  Anförande av Konstavdelningens Intendent vid invigningen av Göteborgs Konstmuseum den 14 mars Eljest hade deras storslagna plan ägt föga mening .
Kunskapsprov umeå

Gällande planer göteborg

Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Är du intresserad av att Info gällande träning och matcher . 8 feb 2021 Men Västtrafik har inga planer på att trafikera kajen.
Datatyper javascript


Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Ska genomföras 2018. (Trafiknämnden Mål och inriktning 2018) • Ta fram en utbyggnadsplan för cykelvägnätet utifrån cykelprogrammet. (Trafiknämnden Mål och inriktning 2016) Sammanfattning Trafikkontoret fick av trafiknämnden 2017-03-23 sex uppdrag i ett yrkande gällande Cykelstaden Göteborg. Betala medlemsavgiften till: PlusGiro: 42 93 07 – 2 (betalningsmottagare är Solidarisk kollektivtrafik i Göteborg) Ange födelsedatum (6 siffror), namn, startdatum (frivilligt), e-postadress, medlemsavgift (MS) . Skriv in uppgifterna ovan i meddelanderutan.


Ex moms betyder

Luftguiden - Naturvårdsverket

Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan: Öppna kartan som visar detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som gröna fält. Pågående planer … Är planen som din förening ska träna på röd- eller gulmarkerad kan du genom länken här nedanför läsa vilka avbokningsregler som gäller. Avbokningsregler under vintersäsong.

Gällande planer - Göteborgs Stad

Detaljplan antas (laga kraft) Planen medger en större byggnadsarea och byggnadshöjd vilket innebär att större byggnadsvolymer kan byggas jämfört med gällande plan.

Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping,  Information om Ale kommuns service och verksamheter. Official website of Ale Municipality. Fyra utvalda arkitektteam ska ge förslag på planområdets struktur, funktioner och samtliga områden och utmärker sig särskilt gällande arkitektonisk verkshöjd,  Glöm inte att matcha dina planer med de perfekta skorna. Allt blir ännu härligare då. Happy shoe shopping önskar vi på DinSko! Delta i arbetet med framtagandet av nationella och regionala planer för och fortsatta strävan att ligga i framkant gällande utveckling och omvärldsbevakning.