Grunderna i JavaScript - Webbutveckling - Klient

467

Vad är skillnaden mellan tinyint, smallint, mediumint, bigint

JavaScript Boolean data type can hold only two values: true or false. It is typically used to store values like yes (true) or no (false), on (true) or off (false), etc. Example Try this code » JavaScript 4 Attributet type Förutom JavaScript finns det andra skriptspråk eller olika JavaScript-dialekter som används. Därför ska man ta till vana att tala om för webbläsaren vilket skriptspråk som gäller. Detta anges med hjälp av attributet type